Privacyverklaring

januari 2022 

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons

URLKBNOGINVULLEN wordt beheerd door de Vereniging Wikimedia Nederland.

Vereniging Wikimedia Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn:

Vereniging Wikimedia Nederland
Mariaplaats 3
3511 LH Utrecht
info@wikimedia.nl
tel: +31 (0)30 – 320 02 38
KvK: 17189036

Welke gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven aan ons om die gegevens te verzamelen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • E-mailadres

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van onze nieuwsbrief 
  • Communicatie met u n.a.v. uw vragen of opmerkingen over de website of de inhoud van de website

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Tilaa. Meer informatie over het beleid van Tilaa vindt u hier: https://www.tilaa.com/en/privacy-statement.

Deze servers worden beheerd door Lemonbit. Om hun werkzaamheden goed uit te voeren, hebben onze serverbeheerders toegang tot de servers en daarmee tot uw persoonsgegevens. Meer informatie over het beleid van Lemonbit kunt u hier vinden: http://www.lemonbit.nl/voorwaarden/..

Om onze website op een goede wijze te laten functioneren, heeft technisch beheerder PanArt, ook toegang tot de website en daarmee tot uw persoonsgegevens. Meer informatie over PanArt kunt u hier vinden: https://www.panart.nl.

Persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem (CiviCRM) waartoe Civicoop toegang heeft. Meer informatie over de werkwijze van Civicoop kunt u hier vinden: https://www.civicoop.org/onze-aanpak.

Om ons CRM-systeem (CiviCRM) te beveiligen en onderhouden, heeft CiviHosting toegang tot de persoonsgegevens in dit systeem. Meer informatie over het beleid van CiviHosting kunt u hier vinden: https://civihosting.com/terms-of-use/.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Indien u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonsgegevens automatisch uit ons systeem verwijderd.

Indien u uw lidmaatschap opzegt, zullen wij uw persoonsgegevens binnen 2 jaar verwijderen.

De gegevens van donateurs zullen wij 7 jaar bewaren, wegens onze wettelijke plicht. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen. 

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Deze cookies helpen ons de prestaties van de website te verbeteren, waardoor we u als gebruiker een betere ervaring kunnen bieden.

Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes.

Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1LMk791j64M

Twitter: https://twitter.com/privacy

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Uw rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek per post/per e-mail aan ons doen op Mariaplaats 3, 3511 LH Utrecht of info@wikimedia.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.