Over deze website

Wikimedia Nederland heeft dit kennisplatform opgezet om medewerkers van erfgoedinstellingen in het Europese en Caribische deel van Nederland wegwijs te maken op Wikipedia en de andere daaraan verwante websites. Dit zijn bijvoorbeeld de mediabank Wikimedia Commons, het linked open data-platform Wikidata en de online bibliotheek Wikisource (online bibliotheek).

Op deze kennisbank delen wij informatie om zelf aan te slag te gaan met Wikimedia. Met de handleidingen, tips en instructievideo’s kun je stap voor stap de kennis en collecties van jouw instelling delen binnen de Wikimedia-projecten. Hiermee ondersteunen de missie van erfgoedinstellingen om een zo groot en breed mogelijk publiek te bereiken.

Bruikbaar en zichtbaar digitaal erfgoed, ook internationaal 

De verschillende Wikimedia-platforms met Wikipedia als vlaggenschip hebben een groot potentieel voor het zichtbaar presenteren van Nederlandse erfgoedcollecties, ook aan een internationaal publiek. Nederlandse erfgoedinstellingen zoals het het Museum voor Wereldculturen, het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en Beeld en Geluid bereiken via Wikimedia al jaren een groot (internationaal) publiek door hun kennis en collecties te delen.

Daarnaast is alle materiaal op de verschillende platforms vrije inhoud, hetgeen het zeer geschikt maakt voor hergebruik. Wikimedia Nederland, de Nederlandse tak van de internationale Wikimedia-beweging, ziet het als een van haar kerntaken haar kerntaak erfgoedinstellingen te ondersteunen bij het zichtbaar maken van hun collecties en kennis via de veelgebruikte open-kennisprojecten Wikipedia, Wikidata en Wikimedia Commons.

Dit kennisplatform werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van het Netwerk Digitaal Erfgoed.